Společnost Lithium a.s. se zaměřuje hlavně na služby spojené s NN instalacemi do 1000V. Pro naše zákazníky s celorepublikovou působností zajišťujeme komplexní servis, který pokrývá zejména tyto činnosti:

Obchodní centra

  • Nové instalace Shell & core
  • Optimalizace rozvodů při převzetí obchodní jednotky
  • Servisní činnost, vzdálená podpora, pravidelné revize
  • Výměna LED osvětlení, výpočty osvětlení a návratnosti

Průmyslové objekty

  • Realizace nových investičních celků
  • Revitalizace nosných a kabelových tras
  • Projekční a dozorová činnost

Komerční segment

  • Silnoproudé rozvody pro kancelářské objekty
  • Drobné elektromontážní práce, rodinné domy

ELE